Čo ak moja zásielka mešká ?

V prípade meškania zásielky

Všetky naše zásielky zákazníkovi doručujeme prostredníctvom externej kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Servce. Z tohto dôvodu žiadame zákazníkov aby v prípade pochybností o včasnom doručení, kontaktovali našu spoločnosť na telefónnom čísle +421 911 905 509 alebo písomne na: eshop@wexa.sk

Za meškanie či nedoručenie zásielok nami preukázateľne odovzdaných na doručenie nenesieme žiadnu zodpovednosť. 

Najčastejšie dôvody meškania zásielok:

- zákazník zadal svoje telefónne číslo chybne
(kuriér sa vždy pokúša kontaktovať zákazníka 3 krát, ak sa mu to nepodarí zásielka sa vracia do spoločnosti PANDEMIC, s. r. o. a zákazníkovi z tohto vyplýva porušenie obchodných podmienok - neprevzatím zásielky 

- zadané telefónne číslo zákazníkom je odpojené alebo nedostupné
(kuriér sa vždy pokúša kontaktovať zákazníka 3 krát, ak sa mu to nepodarí zásielka sa vracia do spoločnosti PANDEMIC, s. r. o.  a zákazníkovi z tohto vyplýva porušenie obchodných podmienok - neprevzatím zásielky 


- zákazník nezdvíha telefón
(kuriér sa vždy pokúša kontaktovať zákazníka 3 krát, ak sa mu to nepodarí zásielka sa vracia do spoločnosti PANDEMIC, s. r. o. azákazníkovi z tohto vyplýva porušenie obchodných podmienok - neprevzatím zásielky 


- zákazník zadal nesprávnu adresu pre dodanie tovaru
(kuriér sa vždy pokúša kontaktovať zákazníka 3 krát, ak sa mu to nepodarí zásielka sa vracia do spoločnosti PANDEMIC, s. r. o. a zákazníkovi z tohto vyplýva porušenie obchodných podmienok - neprevzatím zásielky 

V každom z horeuvedených prípadov sa pokúšame kontaktovať zákazníka aj priamo so spoločnosti PANDEMIC, s. r. o. telefonicky a ak to nieje možné e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu. Ak zistíte niektorú z uvedených chýb v čase kedy by Vám mala byť zásielka doručená, neváhajte to oznámiť na uvedených kontaktoch, predídete možným komplikáciám.