spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Registráciou a objednávkou na portále www.wexa.sk, udeľujete súhlas spoločnosti: PANDEMIC, s. r. o. , Haanova 12, 851 04  Bratislava, IČO: 46210938, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73635/B (ďalej len správca), aby v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov spracovávala nasledujúce údaje: 

-          meno a priezvisko

-          názov spoločnosti

-          fakturačná a doručovacia adresa

-          IČO, DIČ poprípade IČ DPH

-          e-mail

-          telefónne číslo

Tieto údaje je nutné spracovať pre korektné vystavenie faktúry a vybavenie objednávky. Údaje budú správcom spracovávané až do zrušenia vášho účtu.

Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť napríklad zaslaním e-mailu  na eshop@wexa.sk 

Spracovávanie osobných údajov je prevádzané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať nasledujúci spracovatelia:

Poskytovateľ softwaru www.Shop5.cz

Facebook (Data Policy)

Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

GoPay (Pravidla ochrany soukromí)

Slovak Parcel Service

Poprípade ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov.

Vezměite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochraně osobných údajov máte právo:

-          vziať súhlas kedykoľvek späť

-          požiadať o informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame

-          požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov

-          vyžiadať si prístup k týmto údajom, aktualizovať ich alebo opraviť

-          požiadať o vymazane vašich osobných údajov

-          v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk